MB Detektywi – detektyw zdrada

Jeśli sprawdzimy listę zadań, które najczęściej klienci zlecają detektywowi, zdradę małżeńską znajdziemy zawsze na pierwszym miejscu. Ci, którzy podejrzewają swojego małżonka czy partnera o niewierność i chcą otrzymać na to twarde dowody, mogą zgłosić się do agencji MB Detektywi, mającej już za sobą wiele udanych dochodzeń tego typu. Biuro zatrudnia profesjonalnych detektywów, którzy wiedzą jak odpowiedzialnie, legalnie i bez zwracania uwagi uzyskać potrzebne informacje, a w razie zaistnienia takiej potrzeby – zdjęcia i nagrania.


MB Detektywi
Osada Ojców 2
04-211 Warszawa
tel. +48 (22) 299 40