Analiza grafologiczno-psychologiczna

Problemy spadkowe dotykają bardzo wiele osób i nie zawsze dotyczą one tego, że zmarła osoba nie pozostawiła swojego testamentu. Jeśli taki testament jest to w niektórych przypadkach możemy mieć duże podejrzenia, że nie został on do końca spisany zgodnie z wolą zmarłej osoby. Takie przypadki można przeanalizować pomimo śmierci autora testamentu. Grafolodzy dokonują analizy stylu pisma i na tej podstawie są oni w stanie nawet obalić testament, jeśli są do tego podstawy. Taką pomoc oferuje ten instytut, który specjalizuje się przede wszystkim w ekspertyzach kryminalistycznych.


Analiza kryminialistyczna

  • Analiza kryminalistyczna dla sądów

Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o. o.
Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. 694 49 70 70